Welkom op de website van D66 Harlingen


2 juni 2017

D66 Harlingen steunt burgerinitiatief voor misthoorn

Er is een burgerinitiatief georganiseerd om de misthoorn weer terug te plaatsen op de Zuiderpier in Harlingen. D66 is blij met zulke initiatieven uit de bevolking. D66 zal dit initiatief dan ook steunen!

D66 is altijd al voor herplaatsen van de misthoorn geweest. Tijdens de Raadsvergadering van juni 2015 werd een voorstel tot herplaatsing van de misthoorn behandeld. D66, OPA, 1 raadslid van Harlinger Belang en 1 raadslid van PvdA stemden voor dit voorstel. De overige partijen (VVD, CDA, Wad'npartij, Christenunie, Groenlinks, Harlinger Belang en PvdA stemden tegen dit voorstel!

Beter laat dan nooit......?
Het initiatief wordt nu ook gesteund door VVD en HB. Bijzonder, maar D66 is blij dat deze partijen hun mening blijkbaar hebben herzien. Als ze dat in juni 2015 al gedaan hadden, was het voorstel om de misthoorn terug te plaatsen met een meerderheid aangenomen...........

Misthoorn

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via t.vanderpol.d66@harlingen.nl
30 mei 2017

D66 Harlingen stelt vragen over volle afvalbakken in Harlingen

Tijdens weekenden, feestdagen, vakanties en zonnige perioden is het druk in Harlingen! Even wandelen langs de haven of spelen op het strand. Veel toeristen en inwoners uit de Gemeente Harlingen of de verre omgeving komen hiervoor naar Harlingen. Het komt echter regelmatig voor dat afvalbakken op drukke plekken vol zijn. En dat ziet er natuurlijk niet uit!

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens Hemelvaart en de dagen daarna. Het was druk en zonnig en de vuilnisbakken waren vol.

1 2 3


Er staan te weinig vuilnisbakken, ze staan op de verkeerde plek of ze worden niet vaak genoeg geleegd. De Gemeente steekt veel geld en energie in het aantrekkelijker maken van Harlingen voor toeristen. D66 vindt dat je dan ook moet zorgen voor een verzorgde en mooie uitstraling van je stad!

D66 wil van het College weten wat hierover is afgesproken en of dit ook anders kan. Klik hier voor de vragen.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


17 maart 2017

Motie Tiny Houses unaniem aangenomen!

Impressie Tiny Houses

De motie van D66 is gisteravond unaniem aangenomen in de Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen. De vorige raadsvergadering is de motie nog aangehouden, dit heeft D66 de kans gegeven nog meer in gesprek te gaan met allerlei partijen: makelaars, adviseurs, ontwikkelaars, initiatiefnemers, corporaties, etc. Ook heeft dit geleid tot een brede steun in de Raad. De motie werd mede ingediend door Harlinger Belang, VVD, CDA, PvdA, OPA en GroenLinks. Wij willen deze partijen dan ook bedanken voor deze steun! Tijdens de Raad stemden ook de Wad'n Partij en Christen Unie voor deze motie.

De aangenomen motie is hier te vinden.

De Gemeente gaat nu onderzoek doen naar de mogelijkheden voor Tiny Houses in Harlingen, potentiele locaties en neemt het initiatief voor een informatiebijeenkomst. Ben je dus geinteresseerd in Tiny Houses in Harlingen? Neem dan contact op met de Gemeente Harlingen!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Heeft u ideeen over Tiny Houses in Harlingen? Heeft u een eigen initiatief of weet u een goede locatie? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

D66 denkt graag mee over dit initiatief!


16 maart 2017

Geweldig resultaat Verkiezingen Tweede Kamer 2017!

Bedankt voor je stem! #d66

Alle stemmers bedankt!

D66 is in de Gemeente Harlingen de grootste progressieve partij! Een groei van 89% ten opzichte van 2012!
12 februari 2017

D66 wil Tiny Houses mogelijk maken in Harlingen

Impressie Tiny Houses

D66 wil in de volgende Raadsvergadering een motie indienen die het College oproept om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor Tiny Houses zijn in de Gemeente Harlingen. D66 is dan ook op zoek naar uw ideeen en suggesties over deze motie en Tiny Houses in Harlingen!

Een Tiny House is een kleine woning van ca. 50 m2 die duurzaam, mogelijk zelfvoorzienend, betaalbaar en flexibel is. In Nederland is een steeds grotere groep woonconsumenten die op zoek is naar een dergelijke woning. Dit kan zijn uit financiele overwegingen, maar ook uit milieubewuste overwegingen. Deze groep vindt op de huidige woningmarkt (koop en huur) niet wat zij willen. Een Tiny House is een mogelijk antwoord op hun vraag.

In steeds meer gemeenten zijn initiatieven voor Tiny Houses. Ook in Friesland! Zo is er in Hardegarijp een ontwikkeling (zie onderstaande link) en ook in Leeuwarden wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor kleine woningen. D66 heeft diverse signalen ontvangen dat ook in Harlingen mensen rondlopen met (concrete) initiatieven. Ontwikkelaars en makelaars zijn enthousiast over deze ontwikkeling en zien mogelijkheden in de Gemeente Harlingen.

Impressie binnenzijde

Meer informatie over Tiny Houses vindt u o.a. op de volgende websites:
De concept-motie van D66 Harlingen is hier te vinden als PDF.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Heeft u aanvullingen voor de motie? Heeft u ideeen over Tiny Houses in Harlingen? Heeft u een eigen initiatief of weet u een goede locatie? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


Afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van de hierboven genoemde sites.