Wie zijn de mensen van D66 Harlingen?
 

De Raadsfractie van D66

D66 Harlingen heeft twee zetels in de Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen.

 
Tjepke van der Pol is fractievoorzitter van D66 Harlingen en raadslid in de huidige gemeenteraad. Hij is te bereiken via t.vanderpol.d66@harlingen.nl
Arnoud Burkels is sinds maart 2014 raadslid voor D66. Hij is te bereiken via a.burkels.d66@harlingen.nlWie zijn de mensen van D66 Harlingen?
1. Tjepke van der Pol

 

Tjepke van der Pol (1973) geboren en getogen in Harlingen. Getrouwd en vader van 2 kinderen. Sinds 2010 fractievoorzitter van D66 Harlingen, voorzitter van de werkgeverscommisie en voorzitter van de vertrouwenscommisie namens de raad in de gemeente Harlingen.

Hij heeft een eigen adviesbureau op het gebied van de bedrijfsgezondsheidszorg en is werkzaam als geregistreerd NMI mediator. Daarnaast werkt hij nog deels als verpleegkundige in de Kinder-en Jeugd psychiatrie. Hij heeft de opleiding Master Human Development (MHD) gedaan bij Schouten & Nelisen en zijn bul gehaald. Hierna heeft hij nog een wetenschappelijk artikel geschreven dat gepubliceerd is.

Zijn kennisgebieden zijn zorg en welzijn, werk en inkomen, sport, economie, bestuur, dienstverleningen en ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is iemand die makkelijk schakelt tussen verschillende groepen en daarnaast verbindingen legt tussen groepen van verschillende niveaus met aandacht voor het persoonlijke en het groter geheel.

Tjepke is te bereiken via tjepke.vanderpol@d66harlingen.nl.

2. Arnoud Burkels

 
Arnoud Burkels (1976) geboren en getogen in Harlingen, woont sinds 2010 weer in de stad, samen met zijn vriendin en zijn dochter en zoon. Hij heeft Sociale Geografie en Technische Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft gewerkt bij gemeenten, adviesbureau's en woningcorporaties. Op dit moment is hij werkzaam bij Zorggroep 's Heeren Loo als Accountmanager / Ontwikkelaar Zorgvastgoed. In zijn vrije tijd is hij als vrijwilliger actief bij Zeerobben en de HMHC.

Zijn kennisgebieden zijn vastgoed, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is een verbinder, een generalist met een hoog snap-vermogen en hij heeft oog voor mensen en belangen. Hij wil zich namens D66 inzetten om de Harlinger politiek op een hoger niveau te brengen en gezamenlijk de kwaliteiten van Midlum, Wijnaldum en Harlingen te behouden en uitbreiden.

Meer informatie is te vinden op www.burkels.nl

Arnoud is te bereiken via a.burkels@harlingen.nl

3. Naima Garbouz-Zoundri

 

Mijn naam is Naima Zoundri, 42 jaar. In 1976 ben ik in Harlingen komen wonen.
Ik ben getrouwd en mag een trotse moeder zijn van 3 kinderen. Voor mijn werk reis ik naar Leeuwarden. Ik ben daar werkzaam als sociaal werker in een wijkteam. Daarnaast ben ik bestuursvoorzitter van Centrum Tumba. Ik ben van mening dat je meerdere talenten bezit en dat je de kans moet krijgen ze te laten zien! 

Naima is te bereiken via naima.zoundri@d66harlingen.nl.
4. Richtje Allersma-van der Bij

 

Mijn naam is Richtje Allersma (1964). Ik ben gehuwd met Piet en moeder van twee kinderen.  Sinds 1982 woonachtig in Harlingen en ondertussen diepgeworteld in de Harlinger samenleving. Ik ben begonnen in voormalig streekziekenhuis Oranjeoord als leerling verpleegkundige. Na 18 jaar als verpleegkundige in diverse functies te hebben gewerkt, heb ik in 2000 een rigoureuze stap gezet en ben de opleiding tot meubelstoffeerder gaan volgen om vervolgens als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Daarnaast ben ik sinds 1992 lid van de vrijwillige brandweer. In 2009 bewust gekozen voor het lidmaatschap van D66. Niet zozeer de populariteit van Geert Wilders, maar vooral zijn manier van politiek bedrijven, in mijn ogen stemmingmakerij, heeft mij mede tot die beslissing gebracht. Pas daarna kwam de gemeentepolitiek op mijn pad.
De fractie van D66 Harlingen is een kleine maar bovenal enthousiaste groep mensen met als uitgangspunt dat we op inhoud onze punten willen maken en niet ten koste van. En dat alles voor ‘mien stadtsje’. 


Richtje is te bereiken via richtje.allersma@d66harlingen.nl.


5. Frank BurkelsFrank Burkels (1972) is getrouwd en vader van drie dochters. Hij is geboren in Harlingen en woont, na een periode van 15 jaar elders, sinds 2007 weer in Harlingen. In de afgelopen raadsperiode was hij duo-commissielid binnen de Gemeente Harlingen namens D66. Daarnaast was hij de afgelopen jaren bestuurslid voor D66 Friesland. In het dagelijks leven is hij organisatieadviseur bij Het Zuiderlicht Managementadviseurs en houdt hij zich bezig met het adviseren en begeleiden van met name zorg- en overheidsorganisaties. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van RSG Simon Vestdijk.


Frank is te bereiken via frank.burkels@d66harlingen.nl.


6. Paul Mesken

 

Volgt z.s.m.7. Ellert Nieveen

 

Volgt z.s.m.

Ellert is te bereiken via ellert.nieveen@d66harlingen.nl.

 


Afdeling

De afdeling D66 Noordwest Friesland is opgericht in 1992.

In de landelijke ledenadministratie worden de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Terschelling
tot het werkgebied van de afdeling gerekend.

De afdeling heeft drie raadszetels;

  • in Harlingen bezet door Tjepke van der Pol en Arnoud Burkels
  • in Franekeradeel bezet door Govert Geldof
Meer informatie over de Gemeente Harlingen, de gemeenteraad, etc is te vinden op de site van de Gemeente Harlingen. Klik hier voor meer informatie.