Colofon


www.d66harlingen.nl is de officiele website van D66 Harlingen.


We hebben getracht deze site zo volledig en correct mogelijk in te vullen. Bronnen van gebruikte teksten en foto's zijn zoveel mogelijk vermeld. Mocht u hierover opmerkingen hebben, neemt u dan contact met ons op via info@d66harlingen.nl