Logo D66
Welkom op de website van D66 Harlingen


1 februari 2019

Wat is uw mening over de gevolgen van een eventuele sluiting van de REC?

Logo Ecorys   REC Harlingen  QR-code  Logo D66

Onderzoeksbureau Ecorys doet in opdracht van de Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen onderzoek naar de gevolgen van een eventuele sluiting van de REC. Voor dit onderzoek is het van belang te weten hoe de inwoners van Harlingen over deze gevolgen denken. Je wordt daarom uitgenodigd deel te nemen aan een burgerpeiling. Jouw deelname wordt zeer op prijs gesteld. Het kost je niet meer dan een paar minuten.

Je vindt de vragenlijst op internet via deze link.

Je kunt ook gebruik maken van de QR-code hierboven. Je kunt de vragenlijst nog invullen tot en met 17 februari a.s.

Wat vind jij?
D66 is erg benieuwd naar je mening! Wil je reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via info@d66harlingen.nl.28 januari 2019

D66 stelt vragen over straatverlichting
Straatverlichting Harlingen
Op veel locaties in de Gemeente Harlingen wordt nieuwe straatverlichting geplaatst. Bijvoorbeeld in de binnenstad (Voorstraat en Schritsen), maar ook op de vernieuwde Stationsweg en Spoorstraat en het gebied rondom de nieuwe centrale aansluiting van de N31, worden nieuwe armaturen geplaatst. Deze zijn energiezuinig, maar lijken ook minder licht te geven en zijn minder in aantal. Zo zijn door de positionering van de lichtmasten op de Schritsen de trottoirs minimaal verlicht en de rijbaan is erg donker.

D66 ontvangt regelmatig signalen dat de verlichting in de nieuwe situaties niet voldoende is en dat sommige locaties als onveilig worden beleefd. Zo zijn de zebrapaden op de Stationsweg slecht zichtbaar. Is de stap naar energiezuinige verlichting en terugdringen van lichtvervuiling misschien te groot en gaat dit ten koste van veiligheid en sfeer?

Daarom heeft D66 vragen gesteld aan de Gemeente Harlingen: schriftelijke vragen straatverlichting.

Wat vind jij?
D66 is erg benieuwd naar je mening! Wil je reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via info@d66harlingen.nl.