Logo 2019

Nieuws13 april 2018

D66 stelt vragen over parkeren in de binnenstad

Parkeren in de binnenstad


Ons bereiken regelmatig signalen dat mensen uit onze Gemeente, maar ook van daarbuiten, niet tevreden zijn over het parkeren in de binnenstad. Daarom heeft D66 vragen gesteld aan het College van B&W van de Gemeente Harlingen.

Klik hier voor de schriftelijke vragen die D66 heeft gesteld.

De binnenstad van Harlingen is een aantal jaar geleden opnieuw ingericht. Het ziet er mooi uit, maar er zijn klachten over het parkeren op o.a. de Voorstraat, Kleine Bredeplaats en de Grote Bredeplaats. De parkeerplaatsen zijn o.a. aangegeven met metalen kruisen in de grond. Dit lijkt niet voldoende duidelijk. Auto’s staan bijvoorbeeld op plaatsen waar dit niet is toegestaan (ook voor de bankjes waar geen parkeerplaatsen zijn, op de trottoirs of op hoeken van straten) of voertuigen worden schuin in de parkeervakken geplaatst, waardoor ze deels ook op de stoepen staan. Veel inwoners van onze gemeente vinden de huidige situatie niet aantrekkelijk en onveilig.

Wij zouden graag zien dat de Gemeente Harlingen in gesprek gaat met ondernemers, organisaties en inwoners om te bekijken of deze klachten worden herkend door alle partijen en of hier een gezamenlijke oplossing voor is.

Wat vind jij?
D66 is erg benieuwd naar je mening! Wil je reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via info@d66harlingen.nl.


31 maart 2018

Installatie nieuwe Gemeenteraad Harlingen


Op donderdag 29 maart 2018 is de nieuwe Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen geinstalleerd. Gefeliciteerd! Namens D66 zit Tjepke van der Pol in de Raad. We wensen hem en alle andere partijen veel succes de komende raadsperiode!

Met 9 fracties lijkt de Raad aardig versnipperd. Voor D66 reden om graag een raadsbreed programma te willen en te hopen op goede samenwerking de komende vier jaar. Want alleen samen krijgen we het voor elkaar!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via info@d66harlingen.nl.


29 maart 2018

Afscheid D66-Raadslid Arnoud Burkels


Op woensdag 28 maart jl. is op het Stadhuis in Harlingen afscheid genomen van D66-raadslid Arnoud Burkels. We bedanken Arnoud voor zijn jarenlange inzet voor D66 en onze gemeente. Ook werd er afscheid genomen van 4 andere raadsleden. Ook hen willen we bedanken voor de samenwerking en hun inzet voor Harlingen, Wijnaldum en Midlum!

Donderdagavond 29 maart is de installatie van de nieuwe Raad. Tjepke van der Pol wordt dan als raadslid voor D66 in de nieuwe Gemeenteraad. Succes Tjepke!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via info@d66harlingen.nl.


28 maart 2018

D66: raadsbreed programma!


Steeds meer gemeenten hebben te maken met versnipperde gemeenteraden. Ook hier bij ons in Harlingen. 9 partijen waarvan veel partijen met 1 zetel. Juist bij zo'n versnipperde raad zou volgens D66 Harlingen een raadsbreed programma uitkomst bieden!

Op Nos.nl staat een interessant artikel over hoe gemeenten dit aanpakken. Klik hier voor het artikel 'Gemeente overwegen wethouders met kennis van zaken'.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via info@d66harlingen.nl.21 maart 2018

Stem vandaag D66!
#samenkrijgenwehetvoorelkaar

Twijfelt u nog? Hieronder kunt u ons programma en onze flyer vinden. Klik op een van de documenten om ze te openen. Onder het kopje Mensen op deze website kunt u meer informatie vinden over onze kandidaten.

Flyer GR 2018

Programma D66 2018

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl20 maart 2018

D66: nog 1 dag!
Top10 D66
#samenkrijgenwehetvoorelkaar

De campagne voor de verkiezingen voor de gemeenteraad in de Gemeente Harlingen zit er op! Nog 1 dag, morgen zijn de verkiezingen en kunt u stemmen in een van de stemlokalen in de Gemeente van 07.30 - 21.00 uur (het stemlokaal in het station opent al om 07.00 uur). Klik hier voor een overzicht van de stemlokalen.

Het was een mooie campagne! Een drukke en spannende tijd met veel enthousiaste gesprekken. Nu is aan het aan jullie! Morgen kun en mag je stemmen. Laten we er met z'n allen voor zorgen dat we een hoge opkomst krijgen in Harlingen, Wijnaldum en Midlum. Alleen samen krijgen we het voor elkaar.

Twijfelt u nog? Hieronder kunt u ons programma en onze flyer vinden. Klik op een van de documenten om ze te openen. Onder het kopje Mensen op deze website kunt u meer informatie vinden over onze kandidaten.

Flyer GR 2018

Programma D66 2018

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl20 maart 2018

D66: veel overeenkomsten tussen partijen!
Artikel LC

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


De Leeuwarder Courant komt na het lijsttrekkersdebat in Trebol tot de conclusie dat er maar weinig verschillen en dus veel overeenkomsten zijn tussen de partijen! D66 zag dit al eerder en daarom willen wij graag een raadsbreed programma in de Gemeente Harlingen tijdens de komende raadsperiode. Stoppen met tijdrvende, onderlinge politieke discussie, maar kijken naar de overeenkomsten en samen aan de slag voor een sterke gemeente!

En dat betekent niet dat alle partijen maar opgeheven kunnen worden, zoals sommige partijen beweren, want tijdens de uitwerking kan iedere partij hier zijn eigen kleur aan geven. En dat betekent niet dat er een jaar verloren gaat om een raadsbreed programma samen te stellen, dat kan veel sneller!

Kies voor vernieuwing! Stem D66! Want alleen samen krijgen we het voor elkaar. Bekijk onderstaande video voor het verhaal van lijsttrekker Tjepke van der Pol over vernieuwende poltiek.D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl19 maart 2018

D66: armoede bestrijden!
#samenkrijgenwehetvoorelkaar

Kandidaat-raadslid voor D66 Naima Zoundri (nr 4) wil zich sterk maken voor armoedebestrijding in onze gemeente. Bekijk bovenstaande film voor het verhaal van Naima.

Naima

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl19 maart 2018

D66: raadsbreed programma!
#samenkrijgenwehetvoorelkaar

D66 wil zich sterk maken voor een raadsbreed programma. Want alleen samen krijgen we het voor elkaar! Bekijk bovenstaande film voor het verhaal van Tjepke van der Pol, lijsttrekker voor D66.

Tjepke

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl18 maart 2018

D66: leefbaarheidsbudget voor wijken en dorpen!
#samenkrijgenwehetvoorelkaar

D66 wil zich sterk maken voor een leefbaarheidsbudget voor wijken en dorpen. Bekijk bovenstaande film voor het verhaal van Richtje Allersma, kandidaat-raadslid voor D66.

Richtje

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl18 maart 2018

D66: sterk maken voor woningmarkt!
#samenkrijgenwehetvoorelkaar

D66 wil zich sterk maken voor goed wonen in onze gemeente. Kandidaat-raadslid voor D66 Arnoud Burkels wil dit doen om in te zetten op het toevoegen van nieuwe huur- en koopwoningen in Harlingen. En niet alleen in de sociale sector, maar zeker voor de inkomendgroepen daar boven! Want daar is op dit moment in onze stad en dorpen enorme behoefte aan!

Ook wil Arnoud zich sterk maken voor bijzonder woonvormen. Dat heeft hij namens D66 al gedaan voor tiny houses, die hopelijk eind 2018 gerealiseerd gaan worden. Daarnaast ziet hij kans voor andere nieuwe woonvormen: combinaties van wonen en zorg, kangoeroewoningen, maar ook hofjes voor gelijkgezinde groepen.

Arnoud

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl17 maart 2018

D66: inwoners beter en vaker betrekken!
Gemiste kans! U wist het waarschijnlijk niet......

Vrijdagmiddag was er een openbare informatiebijeenkomst over de REC/Omrin in ‘t Vierkant in Harlingen om 16.00 uur voor pers, statenleden en raadsleden. Ook inwoners van de Gemeente Harlingen waren welkom, maar deze zijn niet actief uitgenodigd! Ook het tijdstip was natuurlijk erg onhandig gekozen voor inwoners van onze gemeente. Dat is teleurstellend, want juist zij maken zich zorgen over de REC!

Tijdens de bijeenkomst heeft D66-raadslid Arnoud Burkels gevraagd of de bijeenkomst openbaar was, of de inwoners uitgenodigd waren en hoe zij geinformeerd zouden worden over de inhoud van de bijeenkomst. Wethouder Boon (CDA) gaf aan dat de bijeenkomst op het laatste moment openbaar gemaakt was en er een berichtje (1!) op twitter was geplaatst. Inwoners moeten zelf maar bij het REC-loket kijken wat tijdens de bijeenkomst besproken werd. Arnoud heeft nog voorgesteld om de bijeenkomst dan maar te beeindigen en op een ander moment verder te gaan, zodat inwoners wel aanwezig zouden zijn. Dit kon helaas niet op verdere steun rekenen.

Arnoud Tjepke

Wethouder Boon heeft de toezegging gedaan om een extra bijeenkomst te organiseren voor de inwoners van de Gemeente Harlingen.

D66 wil dit anders. Inwoners en organisaties moeten eerder, vaker en beter betrokken worden door de gemeente om zo informatie te krijgen, maar ook informatie te leveren! Want we moeten het samen doen, alleen samen krijgen we het voor elkaar!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


14 maart 2018

D66: meer fietspaden en (overdekte) fietsenstallingen

Richtje vrijwillige brandweer
#samenkrijgenwehetvoorelkaar


D66 wil sporten en bewegen stimuleren! Dit willen we doen door bijvoorbeeld fietsen in onze gemeente aantrekkelijker te maken. Fietsen naar de stad, fietsen naar de sportvereniging of gewoon een rondje door de gemeente!

Dat willen we doen door ons sterk te maken voor meer fietspaden in de gemeente. Bijvoorbeeld van de Westerzeedijk naar Bynia State en van Ludinga door de weilanden naar Kimswerd. En het fietspad tussen Midlum en Wijnaldum moet nou eindelijk aangelegd worden.

Ook maken we ons sterk voor meer (overdekte) fietsenstallingen. Onder meer door de toename van het aantal elektrische fietsen zijn meer goede fietsenstallingen nodig. In het centrum, bij het station bij de haven en bij de veerbootterminal. Weet jij nog een goede plek?

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


12 maart 2018

D66 wil vrijwilligers ondersteunen!

Richtje vrijwillige brandweer

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


Onze gemeente kan niet zonder vrijwilligers! Sportverenigingen, mantelzorgers, KNRM, dorpsbelang, Brandweer, Gemeenteraad, politieke partijen, etc.: vrijwilligers leveren een geweldige bijdrage aan onze samenleving.

Ook onze kandidaten zetten zich vrijwillig in voor diverse organisaties: Richtje bijvoorbeeld voor de brandweer, Tjepke en Frank voor de hockeyclub HMHC, Arnoud voor Zeerobben, Naima voor Tumba en Roeleke voor
Ammeroetoe. Met veel plezier dragen we zo ons steentje bij!

D66 waardeert de inzet van alle vrijwilligers en wil dat de Gemeente Harlingen vrijwilligers passend ondersteunt! Want alleen samen kunnen we Midlum, Wijnaldum en Harlingen sterker maken! Samen krijgen we het voor elkaar!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


11 maart 2018

Raadslid Arnoud Burkels reageert op discussie woningbouw

Arnoud Burkels

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


Op www.harlingenboeit.nl is een discussie ontstaan tusen verschillende politieke partijen over woningbouw in de Gemeente Harlingen. Arnoud Burkels ziet in deze discussie bevestiging van het standpunt van D66 over een raadsbreed programma. Laten we de tijdrovende discussie tussen oppositie en coalitie achter ons laten en die tijd besteden aan het sterker maken van onze Gemeente! Samen. Want samen krijgen we het voor elkaar.

Kijk voor de bijdrage van Arnoud op de Harlingen Boeit.nl.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


D66


9 maart 2018

D66 Flyer Programma #GR2018

Flyer GR 2018

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


Heeft u geen tijd om ons volledige programma te lezen? Dan hebben wij voor u een flyer samengesteld. Klik hierboven op de afbeelding voor onze flyer.

Binnenkort valt deze ook door de brievenbus in Midlum, Harlingen en Wijnaldum!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


9 maart 2018

D66 maakt zich sterk voor een rookvrije generatie!

Rookvrije generatie!

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


D66 Harlingen wil een rookvrije generatie! Dat betekent wonen, speler en sporten in een rookvrije omgeving waar onze kinderen vrij zijn van rook en meeroken. We kunnen dit alleen realiseren als iedereen mee doet!

D66 maakt zich er sterk voor dat de Gemeente Harlingen gaat stimuleren dat openbare gebouwen en plaatsen en plekken waar veel kinderen komen rookvrij blijven en worden.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


7 maart 2018

D66 wil leefbaarheidsbudget voor dorpen en wijken

Nieuwe woonvormen

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


Het leefbaarheidsbudget is ťťn van de thema’s waar D66 zich in de gemeente Harlingen sterk voor gaat maken. Want de gemeente moet niet voor de inwoners denken, maar met!

Maar wat is een leefbaarheidsbudget? Dit budget komt ter beschikking te staan van de inwoners van de gemeente Harlingen. IdeeŽn voor het leefbaarheidsbudget komen alleen bij de burgers zelf vandaan. De gemeente Harlingen stelt daarvoor het budget beschikbaar.

Voorwaarde om in aanmerking te komen is dat het idee een positieve bijdrage aan de maatschappij geeft. Met  burgers die zelf met ideeŽn komen. Je zult vanzelf zien dat er verrassende voorstellen komen.

Een voorbeeld is het plaatsen van bankjes in een dorp of een van de buurten. Of houtsnippers vervangen op een speelplaats door tegels, waardoor kinderen niet met kattenpoep in aanraking komen.

Maar nogmaals: de ideeŽn moeten bij de burgers zelf vandaan komen! De gemeente toetst alleen of de ideeŽn een maatschappelijke bijdrage leveren. Als dat zo is dan wordt het idee uitgevoerd.

Tijdens het lijsttrekkersdebat op maandag 5 maart jl. in het dorpshuis in Wijnaldum was lijsttrekker Tjepke van der Pol al aan het woord over dit onderwerp. De Leeuwarder Courant schreef onderstaand artikel over het onderwerp. Voor veel partijen lijkt het toch moeilijk om het initiatief bij de inwoners neer te leggen.....

Artikel LC Leefbaarheidsbudget

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


4 maart 2018

D66 wil succesvolle evenementen ondersteunen!

Succesvolle evenementen ondersteunen!

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


In Harlingen weten we hoe we grootse en succesvolle evenementen moeten organiseren! Visserijdagen, Tall Ships Races, Kerstmarkt, Harlingen Ongeschut, Feestweek, Lanenkaatsen..... En zo kunnen we nog wel even doorgaan!

Goed voor Harlingen, goed voor toeristen. D66 vindt het van groot belang dat we dat met elkaar mogelijk blijven maken!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


2 maart 2018

D66 wil ruimte voor nieuwe woonvormen in Harlingen

Nieuwe woonvormen

#samenkrijgenwehetvoorelkaarD66 maakt zich sterk voor nieuwe woonvormen in de Gemeente Harlingen! Het is al goed wonen in Harlingen, maar wij vinden dat we ons hiermee nog meer kunnen onderscheiden. Eerder heeft de gemeenteraad op initatief van D66 Harlingen al unaniem een motie aangenomen om tiny houses in onze gemeente mogelijk te maken! En nu is er een enthousiaste groep Harlingers bezig met het realiseren van tiny houses. Zo moet het!

D66 wil ruimte voor nieuwe woonvormen en initiatieven vanuit de inwoners. We denken hierbij bijvoorbeeld aan combinaties van wonen en zorg, wonen in hofjes of groepswonen, etc. En wat D66 betreft kan dit deels ook welstandsvrij! Minder regels, maar kijken wat er kan! De Gemeente moet niet zelf bedenken wat de inwoners willen, maar initiatieven uit de bevolking ondersteunen en faciliteren!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl23 februari 2018

Een raadsprogramma in plaats van een coalitieprogramma!

Misthoorn terug!

#samenkrijgenwehetvoorelkaarEen raadsprogramma! Dat is wat D66 Harlingen graag zou willen! Een breed gedragen programma, dus niet door een zeer kleine meerderheid. Natuurlijk, het is nieuw voor Harlingen, maar er zijn al veel gemeenten die het op deze manier doen. En we kunnen leren van hun ervaringen. D66 wil zich daarom sterk maken voor een raadsprogramma!

Een raadsprogramma scheelt volgens ons veel tijdrovende discussie tussen partijen. Kostbare tijd gaat verloren, terwijl de inwoners moeten wachten. We willen allemaal een sterk Harlingen, dus wat ons betreft voldoende reden om te gaan voor een breed gedragen raadsprogramma. Samen kunnen we Harlingen sterker maken! Samen krijgen we het voor elkaar.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


22 februari 2018

Misthoorn terug!

Misthoorn terug!

#samenkrijgenwehetvoorelkaarTijdens de Raadsvergadering van woensdag 21 februari 2018 is een motie aangenomen om de misthoorn, in goed overleg met diverse partijen, terug te plaatsen. Dit onder bepaalde voorwaarden: de misthoorn zal bijvoorbeeld niet 's nachts loeien! D66 was natuurlijk mede-indiener van deze motie! Als alles meezit, komt de misthoorn dus snel terug!

D66 is altijd al voor herplaatsen van de misthoorn geweest. Tijdens de Raadsvergadering van juni 2015 werd een voorstel tot herplaatsing van de misthoorn behandeld. D66, OPA, 1 raadslid van Harlinger Belang en 1 raadslid van PvdA stemden voor dit voorstel. De overige partijen (VVD, CDA, Wad'npartij, Christenunie, Groenlinks, Harlinger Belang en PvdA) stemden tegen dit voorstel!

Beter laat dan nooit......?
De motie werd nu ook ingediend door CDA, PvdA, VVD en HB. Bijzonder, maar D66 is blij dat deze partijen hun mening blijkbaar hebben herzien. Als ze dat in juni 2015 al gedaan hadden, was het voorstel om de misthoorn terug te plaatsen met een meerderheid aangenomen...........


D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl21 februari 2018

D66 deelt zorgen zoutwinning

D66 deelt zorgen zoutwinning

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


Inwoners van de Gemeente Harlingen en diverse organisaties maken zich zorgen over zoutwinning onder de Waddenzee. Dat werd weer duidelijk bij de expertmeeting die dinsdagavond 20 februari in Trebol werd gehouden. Vooral de veiligheid is iets waar de vele belangstellenden zich zorgen over maken.

D66 deelt deze zorgen en wil alleen zoutwinning als dit op een veilige manier gebeurt en de mogelijke effecten goed in beeld zijn gebracht.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


9 februari 2018

Programma D66 Harlingen 2018 - 2022

Programma D66 2018

#samenkrijgenwehetvoorelkaarHet programma van D66 Harlingen 2018 - 2022 voor de verkiezingen van de gemeenteraad op woensdag 21 maart 218 staat online! Kijk op onze site onder het kopje 'Programma'.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

8 februari 2018

Iedere dag presenteren we een kandidaat-D66-raadslid!

Top10D66

#samenkrijgenwehetvoorelkaar


Vanaf vrijdag 9 februari presenteert D66 iedere dag een kandidaat van onze kieslijst via onze sociale media. Zo leert u snel onze kandidaten kennen!

Facebook-pagina D66 Harlingen Twitter D66 Harlingen Instagram-account D66 Harlingen

Kunt u niet wachten? Kijk dan op onze website onder het kopje 'mensen'. Daar staat uitgebreide informatie over onze kandidaten.6 december 2017

Kandidatenlijst D66 Harlingen vastgesteld
Kandidatenlijst D66 - GR2018
Foto: Joachim de Ruijter

De kandidatenlijst van D66 Harlingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 is vastgesteld! De lijst bestaat uit tien kundige vrouwen en mannen met diverse achtergronden en vakgebieden. Hieronder de kandidatenlijst:

  1. Tjepke van der Pol
  2. Arnoud Burkels
  3. Richtje Allersma
  4. Naima Zoundri
  5. Roeleke Naber
  6. Frank Havik
  7. Frank Burkels
  8. Ellert Nieveen
  9. Henk Vink
  10. Cirilio Kamperveen
Binnenkort stellen alle kandidaten zich persoonlijk voor op Facebook, Twitter, Instagram en op deze site.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


3  november 2017

D66 Harlingen - Algemene Beschouwingen 2017

Logo D66

Het was er weer tijd voor! De Algemene Beschouwingen van de Gemeenteraad in de Gemeente Harlingen. Hieronder kunt u de beschouwingen van D66 Harlingen vinden. Wij zijn van mening dat er nog veel verbeterd kan worden in communicatie richting de inwoners van de Gemeente Harlingen en de inbreng van de inwoners bij het bedenken van plannen en projecten. Op deze manier kunnen we veel conflicten voorkomen.

Klik hier voor de Algemene Beschouwingen 2017 van D66 Harlingen.


D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl2 juni 2017

D66 Harlingen steunt burgerinitiatief voor misthoorn

Er is een burgerinitiatief georganiseerd om de misthoorn weer terug te plaatsen op de Zuiderpier in Harlingen. D66 is blij met zulke initiatieven uit de bevolking. D66 zal dit initiatief dan ook steunen!

D66 is altijd al voor herplaatsen van de misthoorn geweest. Tijdens de Raadsvergadering van juni 2015 werd een voorstel tot herplaatsing van de misthoorn behandeld. D66, OPA, 1 raadslid van Harlinger Belang en 1 raadslid van PvdA stemden voor dit voorstel. De overige partijen (VVD, CDA, Wad'npartij, Christenunie, Groenlinks, Harlinger Belang en PvdA stemden tegen dit voorstel!

Beter laat dan nooit......?
Het initiatief wordt nu ook gesteund door VVD en HB. Bijzonder, maar D66 is blij dat deze partijen hun mening blijkbaar hebben herzien. Als ze dat in juni 2015 al gedaan hadden, was het voorstel om de misthoorn terug te plaatsen met een meerderheid aangenomen...........

Misthoorn

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via t.vanderpol.d66@harlingen.nl
30 mei 2017

D66 Harlingen stelt vragen over volle afvalbakken in Harlingen

Tijdens weekenden, feestdagen, vakanties en zonnige perioden is het druk in Harlingen! Even wandelen langs de haven of spelen op het strand. Veel toeristen en inwoners uit de Gemeente Harlingen of de verre omgeving komen hiervoor naar Harlingen. Het komt echter regelmatig voor dat afvalbakken op drukke plekken vol zijn. En dat ziet er natuurlijk niet uit!

Onderstaande foto's zijn gemaakt tijdens Hemelvaart en de dagen daarna. Het was druk en zonnig en de vuilnisbakken waren vol.

1 2 3


Er staan te weinig vuilnisbakken, ze staan op de verkeerde plek of ze worden niet vaak genoeg geleegd. De Gemeente steekt veel geld en energie in het aantrekkelijker maken van Harlingen voor toeristen. D66 vindt dat je dan ook moet zorgen voor een verzorgde en mooie uitstraling van je stad!

D66 wil van het College weten wat hierover is afgesproken en of dit ook anders kan. Klik hier voor de vragen.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


17 maart 2017

Motie Tiny Houses unaniem aangenomen!

Impressie Tiny Houses

De motie van D66 is gisteravond unaniem aangenomen in de Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen. De vorige raadsvergadering is de motie nog aangehouden, dit heeft D66 de kans gegeven nog meer in gesprek te gaan met allerlei partijen: makelaars, adviseurs, ontwikkelaars, initiatiefnemers, corporaties, etc. Ook heeft dit geleid tot een brede steun in de Raad. De motie werd mede ingediend door Harlinger Belang, VVD, CDA, PvdA, OPA en GroenLinks. Wij willen deze partijen dan ook bedanken voor deze steun! Tijdens de Raad stemden ook de Wad'n Partij en Christen Unie voor deze motie.

De aangenomen motie is hier te vinden.

De Gemeente gaat nu onderzoek doen naar de mogelijkheden voor Tiny Houses in Harlingen, potentiele locaties en neemt het initiatief voor een informatiebijeenkomst. Ben je dus geinteresseerd in Tiny Houses in Harlingen? Neem dan contact op met de Gemeente Harlingen!

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Heeft u ideeen over Tiny Houses in Harlingen? Heeft u een eigen initiatief of weet u een goede locatie? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

D66 denkt graag mee over dit initiatief!16 maart 2017

Geweldig resultaat Verkiezingen Tweede Kamer 2017!

Bedankt voor je stem! #d66

Alle stemmers bedankt!

D66 is in de Gemeente Harlingen de grootste progressieve partij! Een groei van 89% ten opzichte van 2012!
12 februari 2017

D66 wil Tiny Houses mogelijk maken in Harlingen

Impressie Tiny Houses

D66 wil in de volgende Raadsvergadering een motie indienen die het College oproept om te onderzoeken wat de mogelijkheden voor Tiny Houses zijn in de Gemeente Harlingen. D66 is dan ook op zoek naar uw ideeen en suggesties over deze motie en Tiny Houses in Harlingen!

Een Tiny House is een kleine woning van ca. 50 m2 die duurzaam, mogelijk zelfvoorzienend, betaalbaar en flexibel is. In Nederland is een steeds grotere groep woonconsumenten die op zoek is naar een dergelijke woning. Dit kan zijn uit financiele overwegingen, maar ook uit milieubewuste overwegingen. Deze groep vindt op de huidige woningmarkt (koop en huur) niet wat zij willen. Een Tiny House is een mogelijk antwoord op hun vraag.

In steeds meer gemeenten zijn initiatieven voor Tiny Houses. Ook in Friesland! Zo is er in Hardegarijp een ontwikkeling (zie onderstaande link) en ook in Leeuwarden wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn voor kleine woningen. D66 heeft diverse signalen ontvangen dat ook in Harlingen mensen rondlopen met (concrete) initiatieven. Ontwikkelaars en makelaars zijn enthousiast over deze ontwikkeling en zien mogelijkheden in de Gemeente Harlingen.

Impressie binnenzijde

Meer informatie over Tiny Houses vindt u o.a. op de volgende websites:
De concept-motie van D66 Harlingen is hier te vinden als PDF.

D66 is erg benieuwd naar uw mening! Wilt u reageren op bovenstaande? Heeft u aanvullingen voor de motie? Heeft u ideeen over Tiny Houses in Harlingen? Heeft u een eigen initiatief of weet u een goede locatie? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


Afbeeldingen in dit artikel zijn afkomstig van de hierboven genoemde sites.


29 november 2016

D66 Harlingen stelt aanvullende vragen over risico's kunstgras

In navolging van de op 6 oktober jl. door D66 Harlingen gestelde vragen over de risico’s van het sporten op kunstgras na de uitzending van Zembla heeft D66 Harlingen enkele aanvullende vragen. Dit naar aanleiding van de NOS-nieuwsberichten over het onderzoek van de bandenbranchevereniging VACO. Het standpunt van de Gemeente Harlingen na de uitzending van Zembla was dat voorlopig gespeeld kan worden op kunstgras in Harlingen, totdat het onderzoek van het RIVM en de  KNVB is afgerond. Doorspelen totdat mogelijk bewezen is dat het rubbergranulaat onveilig is.
 
Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek van de VACO blijkt dat op 58 van de 60 onderzochte velden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. De concentratie van deze stoffen overstijgt tot 6 maal de consumentennorm. Deze norm geldt op dit moment niet voor kunstgrasvelden, maar moeten volgens het NVVA wel gelden voor rubbertegels in speeltuinen. Het Europees Parlement onderzoekt momenteel of deze consumentennorm ook voor de rubberkorrels op het kunstgras moet gaan gelden.

De berichtgeving heeft ook in de Gemeente Harlingen voor onrust en onduidelijkheid gezorgd. Het College heeft in een verklaring (op de sites van beide voetbalclubs) op maandag 27 november jl. het volgende gesteld:
 • Het College is zeer bezorgd en volgt de ontwikkelingen op de voet.
 • Het College geeft aan dat nu niet aan te geven is of de velden veilig zijn. Het is niet onveilig, maar ook niet bewezen veilig.
 • Het College geeft aan niet anders te kunnen dan de onderzoeken en de onderzoeksresultaten af te wachten.
Voorlopig kan er in Harlingen dus gebruik worden gemaakt van de kunstgrasvelden. De voetbalclubs volgen de eigenaar van de velden (de Gemeente Harlingen) in deze keuze.

D66 heeft de volgende vragen:
 • Op maandag 28 november jl. heeft er overleg plaatsgevonden tussen Gemeente en voetbalclubs. De Gemeente verklaart, als eigenaar en verhuurder van de velden, nu niet anders te kunnen te wachten op de onderzoeksresultaten. Is tijdens dit overleg overwogen om een speelverbod (algeheel verbod of alleen voor jeugd?) in te stellen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom is dit dan niet ingesteld?
 • Het College heeft, ondanks dat zij aangeeft zeer bezorgd te zijn en bovendien de vraag of het spelen op kunstgras veilig is niet kan beantwoorden, toch gekozen voor de denkrichting ‘spelen, totdat bewezen is dat het onveilig is’. Als het College ‘zeer bezorgd’ is en niet kan bewijzen dat het veilig is om te sporten op het kunstgras, waarom heeft het College niet gekozen voor het standpunt ‘niet spelen, totdat bewezen is dat het veilig is’? Is in deze keuze ook meegenomen dat het hier ook een grote groep kinderen betreft?
Risico's kunstgras

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via t.vanderpol.d66@harlingen.nl10 november 2016

Reactie Wethouder op motie D66: 'We zijn niet gewend om met een visie te werken en gaan dat ook niet doen!'

Tijdens de Raadsvergadering van woensdag 9 november heeft D66, samen met de Wad'n Partij, een motie ingediend om te komen tot een visie op het bestaande en nieuw aan te leggen groen in de Gemeente Harlingen. Op dit moment worden plannen ad-hoc opgepakt als er weer wat geld beschikbaar is. D66 wil dat er eerst beleid en een visie wordt ontwikkeld om te komen tot kaders waaraan plannen op het gebied van groen kunnen worden getoetst.

De reactie van de wethouder verbaasde ons zeer: 'Wij zijn niet gewend om met een visie te werken en zijn dat ook niet van plan te gaan doen! Als er geld beschikbaar is, kijken we dan wel wat er met het groen gebeurt.....' Ze raadde de partijen in de Raad dan ook af om in te stemmen met deze motie.

De coalitie-partijen gingen hier, als vanzelfsprekend, in mee. Slechts de VVD, Wad'n-partij, Opa en D66 stemden voor de motie.

Geen visie!

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

7 november 2016

D66 Harlingen is nu ook te vinden op Instagram

Klik hier om ons te volgen op Instagram!

D66 Harlingen is vanaf nu ook bereikbaar op Instagram! Klik hier om ons te te volgen op Instagram.29 oktober 2016

Algemene Beschouwingen 2016 D66 Harlingen - 'Behoorlijk Openbaar Bestuur'


Algemene Bechouwingen 2016

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 25 oktober jl. was het weer tijd voor de jaarlijkse Algemene Beschouwingen. D66 is van mening dat College en Coalitie meer naar de andere partijen in de Gemeenteraad en meer naar de inwoners en ondernemers van de Gemeente Harlingen moet luisteren! De Coalitie vertegenwoordigt slechts een deel van de bevolking (een zeer kleine meerderheid) en handelt op een manier alsof zij de spreekbuis van de gehele bevolking is! D66 pleit voor meer overleg en inspraak!

Klik hier voor de Algemene Beschouwingen 2016 D66 Harlingen - 'Behoorlijk Openbaar Bestuur'


Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl26 oktober 2016

D66 stelt vragen over implementatie Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet

D66 Harlingen heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van de Gemeente Harlingen over de implementatie van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet gaat in per 1 januari 2019 en zal mogelijk van (grote) invloed zijn op de Gemeente (politiek en ambtelijk), de ondernemers en de bevolking van de Gemeente Harlingen. 2019, dat lijkt ver weg, maar deze nieuwe wet heeft mogelijk grote impact op de gemeentelijke organisatie. Het is dus zaak om in een vroeg stadium te beginnen met de implementatie van de nieuwe Omgevingswet.

Volgens het Rijk is in september 2016 43% van de gemeenten zich nog aan het orienteren op de nieuwe wet, 49% is bezig om ambities te formuleren en slechts 5% van de gemeenten is bezig met de realisatie van de implementatie. En slechts 49% van de gemeenten is bezig met het integraal benaderen van vraagstukken in de fysieke ruimte (bron:www.rijksoverheid.nl). D66 Harlingen wil graag weten waar de Gemeente Harlingen in dit proces staat.

D66 Harlingen heeft de volgende vragen aan het College inzake de implementatie van de Omgevingswet bij de Gemeente Harlingen:

 • Wat is de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet in de Gemeente Harlingen?
 • Kunt u het Plan van Aanpak / Planning voor deze implementatie op korte termijn aanleveren aan de Gemeenteraad?
 • Heeft deze implementatie gevolgen voor de ambtelijke organisatie? Is er voldoende kennis in alle geledingen van de gemeentelijke organisatie inzake de Omgevingswet?
 • Welke rol ziet u voor de gemeentelijke organisatie? En hoe ziet u hierbij uw eigen rol?
 • Is de gemeentelijke organisatie op dit moment ingericht voor het vereiste integrale denken?
 • Is er een start gemaakt met het opstellen van een Omgevingsvisie?
 • Wanneer en op welke wijze wordt de Raad en de bevolking betrokken bij het opstellen van de Omgevingsvisie?
 • D66 wil dat de Raad met regelmaat wordt geÔnformeerd over en betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet. Ben u daartoe bereid en op welke wijze ziet u dit gebeuren?

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


6 oktober 2016

D66 stelt vragen over risico's kunstgras voor sporters.

Naar aanleiding van de uitzending van het programma Zembla op woensdag 5 oktober jl. is er onrust ontstaan over de gezondheidsrisico’s door het voetballen op kunstgrasvelden die zijn aangelegd met een zogenaamd rubbergranulaat. De effecten van dit granulaat op de gezondheid van de sporters (en omwonenden) zijn volgens het televisieprogramma onvoldoende onderzocht.

De voetbalclubs in Harlingen verwijzen naar het standpunt van de KNVB dat er naar aanleiding van een onderzoek van de RIVM uit 2006 geen risico bestaat, maar dat mogelijk aanvullend onderzoek nodig is.

D66 Harlingen stelt naar aanleiding van de onrust de volgende vragen: (gezien de onrust dringt D66 aan op snelle beantwoording van deze vragen)

 

 • Wat is het standpunt van de Gemeente Harlingen, als eigenaar van de kunstgrasvelden, in bovenstaande kwestie?
 • Is de Gemeente Harlingen in overleg getreden met de sportclubs in de Gemeente die op dergelijke velden spelen?
 • Zijn de kunstgrasvelden in Harlingen aangelegd met het betreffende rubbergranulaat?
 • Is de samenstelling van dit rubbergranulaat bekend?
 • Is er bij de aanbesteding voor de aanleg van de nieuwe velden gekeken naar alternatieven voor dit granulaat? Of is er slechts naar de economisch meest voordelige aanbieding gekeken?
 • Wat is het beleid voor nieuwe velden of het vervangen van de huidige velden? Wordt hierbij gekeken worden naar een duurzamer alternatief als kurk?
 • Gaat het College bij het RIVM en de KNVB aandringen op een breed gedragen en spoedig onderzoek?Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl

REC

D66 voorlopig tevreden: geen achterkamertjes-overleg REC


D66 Harlingen is voorlopig tevreden: gedeputeerde Schrier ziet af van het besloten overleg over de hoogte van de schoorsteen van de REC met de verschillende fracties van de Gemeenteraad in Harlingen. Voorlopig geen achterkamertjes-overleg dus!

Na de zomervakantie gaat Schrier in gesprek met organisaties en groeperingen in Harlingen die los staan van de politiek. De uitkomsten van deze gesprekken dienen, volgens hem dan, als input voor het overleg met de Gemeenteraad.

D66 is voorlopig dus tevreden, maar maakt zich nog wel zorgen: D66 ziet nog steeds een soort van beslotenheid en mist de mogelijkheid voor de individuele inwoner van de Gemeente Harlingen om een overleg over de REC bij te wonen en zijn of haar bijdrage te leveren. Waar kan deze terecht?

D66 zal de vinger aan de pols houden en uw direct op de hoogte brengen als er nieuwe ontwikkelingen zijn.

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


30 juni 2016

D66 stelt vragen over gebrek aan onderhoud aan het Harlinger Strand.

Tijdens de Raadscommissie op woensdag 29 juni jl. heeft D66 een vraag gesteld over het onderhoud van het strand in Harlingen. Omdat er tijdens de vergadering te weinig tijd was om te reageren op het antwoord van de wethouder heeft D66 alsnog een schriftelijke vraag ingediend.

Het strand in Harlingen ligt er verwaarloosd bij. Het is op dit moment geen visitekaartje voor Harlingen. Grote delen van het strand zijn overwoekerd door vaag groen (zie foto: rode kaders). Dit zijn geen algen o.i.d. zoals de wethouder suggereerde, maar planten/onkruid.

Strand Harlingen

Op deze gedeelten kan dus geen gebruik gemaakt worden van het strand. Ook andere delen van het strand, de Zuiderpier en de dijk worden overwoekerd door distels, etc.

De wethouder gaf aan dat als er mooi weer aan komt, dat er dan pas onderhoud aan het strand uitgevoerd gaat worden. Dit kan natuurlijk niet de bedoeling zijn! Harlingen investeert veel in toerisme, bijvoorbeeld in de Willemhaven. Harlingen wil zich namelijk ontwikkelen in toerisme en recreatie en een goed onderhouden strand moet daar onderdeel van zijn.

D66 stelt de volgende vragen:

 • Kan er structureel onderhoud plaatsvinden aan het strand (o.a. onderhoud/verwijderen groen op het strand), zodat dit weer een visitekaartje wordt voor Harlingen? Deze werkzaamheden moeten nog starten vůůr de zomervakantie van 2016!
 • Vindt er overleg plaats met het Waterschap over het onderhoud van de dijk en de pier, zodat dit ook een aantrekkelijk geheel wordt?
Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl
29 juni 2016

D66 roept nogmaals op tot openheid over REC

Klik op artikel voor grotere afbeelding
Klik op de afbeelding voor een grotere versie.

D66 is benaderd door gedeputeerde Schrier voor een gesprek inzake de hoogte van de schoorsteen van de REC. D66 heeft aangegeven alleen raadsbreed en in het openbaar in gesprek te willen gaan. Dat lijkt ons nog steeds de enige goede manier om het vertrouwen van de bevolking van de Gemeente Harlingen en de omliggende gemeenten weer enigszin terug te winnen.

CDA Harlingen en PvdA Harlingen lijken geen probleem te hebben met dergelijk achterkamertjes-overleg en zeggen graag in gesprek te gaan met de gedeputeerde. D66 vindt dit een vreemde zaak en roept de partijen nogmaals op om alleen in het openbaar en raadsbreed met de provincie om tafel te gaan.

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl


20 juni 2016
D66 wil openheid over REC

D66 wil openheid over REC

Vanuit de provincie Friesland heeft gedeputeerde Schrier het voorstel gedaan aan de Raad van de Gemeente Harlingen om besloten met hem om tafel te gaan om te praten over de mogelijkheden en wensen ten aanzien van de hoogte van de schoorsteen van de REC van Omrin. D66 heeft hierop gereageerd dat ze, mede gezien de gebrekkige communicatie over de REC in het verleden, alleen in het openbaar om tafel willen met Schrier. Tijdens een bijeenkomst die dus voor een ieder toegankelijk is. De Gemeenteraad heeft hierna dit standpunt met de heer Schrier gedeeld.

Een nieuw voorstel van Schrier om dan met de afzonderlijke fracties in de gemeenteraad om tafel te gaan om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een verhoging van de schoorsteen op o.a. technisch en juridisch vlak wijst D66 ook af. D66 Harlingen roept de overige fracties in de Raad dan ook op dit voorstel ook af te wijzen en slechts raadsbreed ťn in alle openbaarheid te overleggen over de REC! En een dergelijk overleg dient dan gezamenlijk met de Begeleidingsgroep plaats te vinden.

D66 Harlingen is van mening dat alle overleggen inzake de REC in het openbaar gevoerd moeten worden. Vertrouwen begint volgens D66 bij goed communiceren en zowel voor de provincie als voor Omrin is hier nog veel werk aan de winkel!

Wilt u reageren op bovenstaande? Stuur dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nlHet College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Harlingen heeft bekend gemaakt het voornemen te hebben een AZC in Harlingen te willen realiseren. Het AZC zal ruimte bieden aan maximaal 300 asielzoekers en zal voor een periode van maximaal 10 jaar worden gebouwd op het Balkland in Harlingen. Meer informatie over het voornemen van B&W kunt u vinden op www.harlingen.nl/azc.

D66 Harlingen is van mening dat de Gemeente Harlingen een verantwoordelijkheid heeft voor het bieden van een veilige woonplek voor asielzoekers tijdens hun asielprocedure. D66 Harlingen staat in principe dan ook positief tegenover dit plan. D66 hecht grote waarde aan een klankbordgroep die mee mag praten tijdens de totstandkoming van het AZC.

Wat vindt u? Laat uw reactie achter op ons gastenboek.

Klik hier voor ons gastenboek

Heeft u andere ideeŽn, suggesties of opmerkingen over het AZC Harlingen? Stuur ons dan een mail via a.burkels.d66@harlingen.nl5 februari 2016

D66 Harlingen: motie verbeteringen REC

REC Harlingen

De fractie van D66 Harlingen wil samen met de D66 fracties in de gemeenteraden van Franekeradeel, Leeuwarden, Heerenveen, Sudwest-Frysl‚n, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Opsterland en Smallingerland dat de Friese gemeenten als aandeelhouders van Omrin hun publieke verantwoordelijkheden nemen. De REC in Harlingen heeft met de uitstoot van schadelijke stoffen milieunormen overschreden ťn het vertrouwen van omwonenden aangetast. Een publiek bedrijf draagt een grote publieke verantwoordelijkheid. De D66 fracties vragen de aandeelhoudersvergadering toe te zien dat er verbetervoorstellen komen om herhaling te voorkomen.
 
De motie die de gemeenteraadsfracties van D66 zullen indienen in de participerende gemeenten roept ook op tot verbeteringen in de communicatie met betrokkenen. Er moet bovendien een stappenplan komen om van de REC in Harlingen een voorbeeldinstallatie te maken voor andere Rest Energie Centrales in de wereld op het gebied van veiligheid, milieunormen en het minimaliseren van uitstoot van schadelijke stoffen.


Klik hier voor de motie die D66 Harlingen gaat indienen

Reageren op deze motie kan via a.burkels.d66@harlingen.nl.29 oktober 2015

Algemene beschouwingen D66 Harlingen 'We moeten het kunnen begrijpen!'


De Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen heeft de Algemene Beschouwingen van de politieke partijen in Harlingen behandeld. De Algemene Beschouwingen van D66 Harlingen kunt u vinden via deze link.2 oktober 2015

Enquete Cruisesteiger in Harlingen


D66 Harlingen bedankt u voor uw bijdrage aan de poll 'Investering Cruisesteiger'. In totaal hebben 216 personen de poll ingevuld. Dit is natuurlijk geen representatief onderzoek, maar geeft wel een richting aan. 62 % van de stemmers heeft aangegeven tegen de investering te zijn. Vaak omdat de onderbouwing van deze investering onvoldoende en niet volledig is.

D66 heeft de mening van de Harlingers meegenomen in de raadsvergadering van afgelopen woensdag. Een motie van D66 en VVD om alle onderzoeken en gegevens nog eens tegen het licht te houden en te toetsen door een externe adviseur kreeg geen kans van de coalitie-partijen! Met een kleine meerderheid en zonder rekening te houden met de gevoelens van de inwoners in de Gemeente Harlingen, en zonder een raadsbreed draagvlak is het voorstel om € 2.9 miljoen te investeren aangenomen.

Teleurstellend! Wij vinden dat het risico dat nu genomen wordt met deze investering van geld van de inwoners van de Gemeente Harlingen te groot!