Logo 2019

Wie zijn de mensen van D66 Harlingen?
De Raadsfractie van D66

D66 Harlingen heeft n zetel in de Gemeenteraad van de Gemeente Harlingen.

 
Tjepke van der Pol is fractievoorzitter van D66 Harlingen en raadslid in de huidige gemeenteraad. Hij is te bereiken via t.vanderpol.d66@harlingen.nl
Richtje Allerma is duo-raadslid van D66 Harlingen in de huidige gemeenteraad. Ze is te bereiken via r.allersma.d66@harlingen.nl

Wie zijn de mensen van D66 Harlingen?


1. Tjepke van der Pol

 

Tjepke van der Pol (1973) geboren en getogen in Harlingen. Getrouwd met Irma Tangelder en trotse vader van Hero en Eva. Woonachtig op de Zuiderhaven. Ooit begonnen op de RSG in Harlingen en na een studie tot HBO Verpleegkundige en een post-HBO opleiding tot Bedrijfsverpleegkundige heeft hij uit uiteindelijk een Masteropleiding Human Resources Development afgerond. Een praktijkvoorbeeld en voorstander van levenslang leren dus!

Hij heeft veel gewerkt in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie en bij Arbo-diensten. Daarnaast heeft hij een eigen adviesbureau gehad van 2006 t/m 2014. In 2014 is hij een samenwerking aangegaan met een landelijk opererende Arbodienst en is hij locatiemanager voor Noord-Nederland geworden.

In zijn vrije tijd is hij supporter van zijn kinderen bij hockeyvereniging HMHC en bij voetbalvereniging Zeerobben.

Tjepke zit sinds 2010 in de Gemeenteraad voor D66. Hij wil graag samen met de inwoners van Harlingen de grootste partij van Harlingen worden met als doel het vertrouwen terug te winnen van de inwoners. Hij zit de gemeente Harlingen als een prachtige vrouw, echter met een ‘slechte’ adem veroorzaakt door de politiek. Tjepke wil hier graag verandering in brengen met als doel Harlingen positief op de kaart te zetten.

Zijn kennisgebieden zijn het sociale domein, sport, cultuur, burgerparticipatie, economie en werkgelegenheid.
2. Arnoud Burkels

 
Arnoud Burkels (1976) geboren en getogen in Harlingen. Hij woont samen met zijn vriendin Janneke en zijn dochter Meike en zoon Jesper in het Havenkwartier. Hij heeft Sociale Geografie en Technische Planologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft gewerkt bij gemeenten, adviesbureau's, zorgorganisaties en woningcorporaties. Op dit moment is hij werkzaam bij de Gemeente Noordoostpolder als Projectmanager Ruimtelijke Ontwikkeling. In zijn vrije tijd is hij als vrijwilliger actief bij voetbalvereniging Zeerobben en doet hij aan trimhockey bij hockeyvereniging HMHC.

Arnoud heeft van 2014 tot 2018 in de Gemeenteraad gezeten voor D66 en was toen lid van de auditcommissie van de Raad.

Zijn kennisgebieden zijn vastgoed, volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is een verbinder, een generalist met een hoog snap-vermogen en hij heeft oog voor mensen en belangen.
3. Richtje Allersma

 

Mijn naam is Richtje Allersma (1964). Ik ben gehuwd met Piet en moeder van twee kinderen.  Sinds 1982 woonachtig in Harlingen en ondertussen diepgeworteld in de Harlinger samenleving. Ik ben begonnen in voormalig streekziekenhuis Oranjeoord als leerling verpleegkundige. Na 18 jaar als verpleegkundige in diverse functies te hebben gewerkt, heb ik in 2000 een rigoureuze stap gezet en ben de opleiding tot meubelstoffeerder gaan volgen om vervolgens als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Daarnaast ben ik sinds 1992 lid van de vrijwillige brandweer.

In 2009 bewust gekozen voor het lidmaatschap van D66. Niet zozeer de populariteit van Geert Wilders, maar vooral zijn manier van politiek bedrijven, in mijn ogen stemmingmakerij, heeft mij mede tot die beslissing gebracht. Pas daarna kwam de gemeentepolitiek op mijn pad.

De fractie van D66 Harlingen is een kleine maar bovenal enthousiaste groep mensen met als uitgangspunt dat we op inhoud onze punten willen maken en niet ten koste van. En dat alles voor ‘mien stadtsje’.

4. Naima Zoundri

 

Mijn naam is Naima Zoundri, 41 jaar geleden kwam ik in Harlingen wonen met mijn ouders, broers en zussen. Inmiddels hebben mijn partner en ik 3 opgroeiende kinderen en zorgen wij voor
een volgende generatie Harlingers. Ik vind het belangrijk dat ze in onze stad kunnen opgroeien tot gezonde en betrokken volwassenen. Dit vanuit het principe" It takes a village to rase a child". Het welzijn van een gezin is voor mij een belangrijk thema waar ik me voor wil inzetten. Uiteraard is het Welzijn van alle inwoners belangrijk.

Ik ben sinds kort zelfstandig ondernemer. In mijn werk houd ik mij bezig met schuldpreventie. Vanuit Cooperatie Goede Gieren is het project Amargi "vrij van geldzorgen" in het leven geroepen. Momenteel ben ik de coordinator van dit project in het Noorden. Een taak met een missie!! Daarnaast ben ik bestuursvoorzitter bij Expertisebureau en Discriminatie meldpunt Tumba. Dit doe ik als vrijwilliger.

Ik heb mij opnieuw kandidaat gesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Harlingen. De stad die mij heeft zien opgroeien, geeft mij de kans om iets terug te doen. Ik hoop deze kans te mogen benutten en vertrouw op uw stem!

5. Roeleke Naber
Roeleke

Roeleke Naber is een paar jaar geleden vanuit Utrecht verhuisd naar Harlingen. Ze houdt van de monumenten in de stad en bewoont er daarom zelf n. De zee, het geweldige uitzicht vanaf de industriehaven het Bildt in, de nuchtere houding van de Ouwe Seunen, de dynamiek van de boten naar de eilanden, daar is ze op ‘gevallen’.

Ze heeft werkervaring in automatiseringsland, horeca en allerlei soorten onderwijs en educatie. Ze regelt nu van alles voor het Humanistisch Verbond Frysln, maar voor Harlingen is ze vaak te vinden in de school in Nieuw-Zuid. Daar organiseert ze activiteiten mee als de filosofieavond, de eetclub en is mede-initiatiefnemer van Ammeroetoe, het bewonersbedrijf (i.o.) vr, dr en vn Harlingers.

6. Frank Havik
Frank Havik

Frank Havik (1955) woont inmiddels 10 jaar in Harlingen. Hij is getrouwd en vader van twee zoons. Hij is na zijn post-HBO studie aan de School voor Journalistiek in Utrecht als verslaggever aan de slag gegaan bij de NCRV. Daarna heeft hij ruim 10 jaar als verslaggever bij de NOS gewerkt.

In 2003 heeft Havik de overstap gemaakt naar de overheid. Voor het ministerie van BZK werkte hij als senior communicatieadviseur voor het Expertisecentrum Risico- en Crisiscommunicatie (ERC). Bij het ERC cordineerde hij bij crisissituaties het Nationaal Voorlichtings Centrum (NVC) en hij stond regelmatig gemeenten of bedrijven bij tijdens een calamiteit of crisissituatie.

In 2010 heeft hij Crisis-training.nl BV opgericht. Dit is een in Harlingen gevestigd opleidingsinstituut dat in het gehele land opleidingen verzorgd voor de overheid en bedrijfsleven. Het bedrijf is gespecialiseerd in crisiscommunicatie. Zijn kennisgebieden zijn onderwijs en economische ontwikkelingen.

Met D66 wil hij graag bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de gemeente Harlingen.
7. Frank Burkels
Frank Burkels (1972) woont aan een van de mooie havens van Harlingen, met echtgenote en drie dochters. In het dagelijks leven houdt hij zich bezig met organisatieontwikkeling en samenwerking tussen organisaties, met name in het publieke domein (overheid, zorg, onderwijs). Momenteel werkt hij als programmamanager van een samenwerkingsverband op het gebied van Healthy Ageing in Friesland en als strategisch adviseur voor ROC Friese Poort.

Hij studeerde Bedrijfseconomie (management & organisatie) aan de Rijksuniversiteit Groningen en voltooide een MBA op gebied van Management Consultancy aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Naast zijn werkzaamheden is hij lid van de Raad van Toezicht van RSG Simon Vestdijk en de Raad van Advies van CAGGB in Buitenpost en voorzitter van D66 Noordwest Friesland. Ook is hij actief bij de hockeyclub in Harlingen. Eerder was hij duo-commissielid voor D66 in Harlingen en vervulde hij verschillende bestuursfuncties in onze gemeente.

8. Ellert Nieveen
Ellert Nieveen

Ellert Nieveen (1950). Harlinger van geboorte, woont in het Noorderkwartier, gehuwd, drie kinderen en vier kleinkinderen. Is na een afgebroken studie aan de Hogere Tuinbouwschool in Utrecht doorgegaan met avondstudies resulterend in het beroep van certificerend openbaar accountant met eigen kantoor. Heeft o.a. gewerkt bij verpleeghuis Dukdalf als administrateur, bij ziekenfonds ZLS als hoofd zorginkoop, bij zorgverzekeraar De Friesland als hoofd Interne Accountantsdienst en bij accountantskantoor PWC als interim-manager. Is nu nog aktief als bewindvoerder, belastingconsulent en boekhouder.

Is vanaf 1977 bestuurlijk actief geweest bij de wijkvereniging Noorderkwartier, bij de politieke partij D66 (plaatselijk en regionaal) en bij scouting. Had als hobby zeilen en renovering eigen (monumenten)woning.

De rol van de gemeenteraad is namens de bevolking controleren of belastinggelden doelmatig en doeltreffend worden besteed. De andere rol is om (mede) richting te geven aan nuttige dan wel noodzakelijk geachte veranderingen in het palet van geleverde diensten en formele beheerskaders (bestemmingsplannen, verordeningen) door de gemeente. Leden van politieke verenigingen kunnen daar via het verkiezingsprogramma /beleidsplan van hun partij op sturen. Dat deel van de beleidsvorming behoeft verbetering.

9. Henk Vink
Henk Vink

Henk Vink (1959) is getrouwd met Froukje en vader van 2 kinderen en opa van 3 kleinkinderen. Woonachtig sinds 1980 in ons mooie Harlingen. Hij is lange tijd verbonden geweest aan de voetbalvereniging Z.M.V.V. Zeerobben als trainer en leider.

Mijn werk ligt al 22 jaar in de haven van Harlingen als schipper/depothouder bij FinCo Fuel, voorheen Gulf Nederland. Laten we samen gaan voor Beter Werk, Beter Wonen en Beter Onderwijs.
10. Cirilio Kamperveen
Cirilio Kamperveen

Cirilio Kamperveen woont in Harlingen. Hij is getrouwd en heeft 2 kinderen. Hij is werkzaam bij het Ministerie van Defensie in Den Helder, waar hij ook lid van de Medezeggenschapsraad is. Eveneens is hij lid van de Landelijke Adviescommissie van de FNV.

Zijn interesses en vakgebieden zijn onderwijs, jongeren, ouderen, veiligheid en sociale zaken.

Cirilio wil zich inzetten voor de mogelijkheden voor inwoners van de Gemeente Harlingen om zijn of haar eigen talent te ontwikkelen in hun eigen tempo en op hun eigen manier.
 


Afdeling

De afdeling D66 Noordwest Friesland is opgericht in 1992.

In de landelijke ledenadministratie worden de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Menaldumadeel, Vlieland en Terschelling tot het werkgebied van de afdeling gerekend.

Meer informatie over de Gemeente Harlingen, de gemeenteraad, etc is te vinden op de site van de Gemeente Harlingen. Klik hier voor meer informatie.